Fransızcadan dilimize geçmiş olan Concept/Konsept ‘’ kavram, görüş, anlayış, düşünce’’ gibi anlamları içerisinde barındırır. Konsept ve Fikir çalışması birçok sektörde kullanılabilir. Tasarıma başlanmadan önce söz konusu firma için bir ‘’ Konsept ve Fikir’’ üretilir. Ülkemizde son 4-5 yıldır oldukça popülerleşen bu durum firmalar adına hedef kitleleriyle ilişkileri açısından önemli bir role sahiptir.Konsept ve Fikir Tasarımı nasıl oluşturulur?

Elbette firmanın konsept fikriyle yan yana gelebilmesi için önce kurumsal kimliğinin, duruşunun belirlenmesi gerekir. Konsept ve Fikir tasarımı oluşturulmadan önce firma ile örtüşecek bütün renk, şekil, malzeme bir araya getirilir. Bütün bunlar firmanın hedef kitlesi üzerinde nasıl bir etki uyandırmak istediği, akıllarda nasıl kalmak istediği ve firmanın tüm genel duruşuyla en iyi şekilde uyuşacak şekilde seçilir. Bütün bunlar çerçevesinde konsept fikrimiz seçilir. İlk aşamasını bu şekilde tamamladıktan sonra uygulamaya geçilir.

KONSEPT VE FİKİR TASARIMI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Konsept ve fikir tasarımı bu nedenle çok önemlidir. Çünkü oluşturulan konsept de belki orada kullanılan bir renk artık hedef kitlenin, olası müşterilerin firmayı gördükleri herhangi bir yerde hemen tanıyabilmeleri adına imza haline gelebilir. Dünya çapında ki büyük firmalardan örnek verecek olursak; karton bardak, yeşil ve kırmızı renkleri bizlere görür görmez Starbucks’ı anımsatır. İyi düşünülen ve doğru kullanılan konsept ve fikir tasarımı işletmeye veya firmayı çok ileriye taşıyabilir.

Güçlü bir kavram geliştirmek için, hedef, kavram ve fikir arasında ki farkı bilen ve uygulamaya yansıtan bir firmayla çalışmanız bu sebeple önemlidir.

KONSEPT VE FİKİR TASARIMI NASIL UYGULANIR?

Kavramsal bir model, insanların modelin temsil ettiği bir konuyu bilmesine, anlamasına veya simüle etmesine yardımcı olmak için kullanılan bir sistemdir. Bu sebeple her biri önemli olan 5 adım dikkatle