.TR UZANTILI ALAN ADLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Türkiye’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından tahsis edilen .tr adreslerini tescil edebilmeniz için gerekenler.

Alan adı tahsis formu

İstediğiniz .tr alan adı için başvuru yaptıktan sonra  Alan Adı Tahsis Formu doldurmanız gerekmektedir.

Alan adı tahsis formunun imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir. Eğer firma veya kurum değil başvuruyu adınıza yapıyorsanız kaşe yerine form ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopinizi göndermelisiniz.

Alacağınız uzantının türüne göre aşağıdaki evraklardan bir tanesinide Nic.tr ‘ye iletmeniz gerekecektir.

1 – com.tr için gerekli evraklar

 • Firmalar için :
  • Gerçek ve tüzel kişilerin esas olarak ticari amaçlı kullanımlarına yönelik alt alan adıdır.
  • Tüm tr.com alan adı uzantıları için alan adı tahsis formu doldurup iletilmesi gerekmektedir.
  • Firma sahibine ait bilgiler ( adres, iletişim), firma sahibinin imzası ve firmaya ait kaşe gönderilmelidir.
  • Firmanın diğer firmalardan ayırt edici özellikleri belirgin olmalı ve gönderilen belgelerde bu kanıtlanabilir durumda olması gerekir.
 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için :
  • Başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Vakıf, dernek veya odalar için :
  • “Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu”,
 • Otel ve tatil köyleri :
  • Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi”,
 • Seyahat acenteleri :
  • Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi”,
 • Dershaneler :
  • Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi”,
 • Televizyon programları :
  • Kültür Bakanlığı’ndan alınmış “Televizyon Gösterim Belgesi”
 • Film adları :
  • Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmış kayıt tescil belgesi,
 • Sanatçılar :
  • Bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan (MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler :
  • Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış  “Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı”,
 • İrtibat büroları :
  • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınmış “İrtibat Bürosu Açılım Belgesi”,
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar
  • Başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar
  • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler
  • Derginin / gazetenin aslı ve “Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi”,
 • Süresiz yayınlar için : 
  • Yayının aslı,
 • İlaç isimleri için :
  • Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi
 • Çiftlikler için : 
  • Bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için : 
  • Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi
 • Fuarlar için : 
  • Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”
 • Özel numaralar için : 
  • Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan “Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”

2 – av.tr için gerekli belgeler

 • Bu alan adı serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortakları için kullanılan alan adı olarak bilinir.
 • Bu alan adının tahsisinde başvuru sahibinin ya da sahiplerinin Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı  avukat ya da avukat ortaklığı olması gerekmektedir.
 • İlk başta TBB’ ye ait web sitesinde bulunan form doldurulması gerekmekte, alan adı denetlendikten sonra kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir.

3 – bel.tr için gerekli evraklar

 • Alan adını kullanacak belediye için başkanının imzalı onay belgesinin bulunması ya da
 • “Alan Adı Tahsis Formu” nun yetkili kişi tarafından imzalı ve kaşeli olarak ”.tr” firmamıza gönderilmesi gerekmektedir.
 • T.C İl, ilçe ve belde belediye teşkilatları için açılmış alan adıdır.

4 – gov.tr için gerekli belgeler

 • T.C. Devlet kurum ve kuruluşları için alt alan adıdır.
 • Bu alan adının tahsisi için kurumun en üst makamınca imzalı ve kaşeli izin belgesinin “.tr” alan adının yönetimine gönderilmesi gerekir.
 • Her ilin adı “.gov.tr” alanı altında valiliklere tahsis edilir.
 • Her ilçenin ise “.gov.tr” alanı altında kaymakamlıklara verilir.

5 – pol.tr için gerekli belgeler

 • T.C. Emniyet teşkilatının kullanması için açılmış bir alt alan adıdır.
 • Başvuru sahibi olduğu Emniyet Genel Müdürlüğünün amiri tarafından onaylı ve kuruluş mührü ile iletilmelidir.

6 – k12.tr için gerekli belgeler

 • T.C. MEB’ ce onaylanmış okul öncesi eğitim veren kurumlar ilköğretim, lise ve dengi okullar için kullanılan alan adıdır.
 • Devlet okulu ise müdürlük makamınca imzalı ve kaşeli alan adı tahsis formu
 • Özel okul ise MEB tarafından verilen kurum açma izin belgesi, belediyeye başvuru yapılarak alınan işyeri açma ruhsatı, alan adı tahsis formu ve yetkilinin imzası ve kurum kaşesi iletilmelidir.

7 – edu.tr için gerekli belgeler

 • T.C. MEB tarafından onaylanmış üniversiteler için kullanıma açık alan adıdır.
 • Gerekli başvuru belgesi, ilgili üniversitenin rektörü veya imza yetkisi mevcut personeli tarafından, resmi kağıt üzerindeki imza ve kaşe ile teslim edilmelidir.

8 – org.tr için gerekli belgeler

 • Vakıf ve dernekler için kullanımda olan alan adıdır.
 • Başvuruda vakıf veya dernek tüzüğünün ilk üç sayfası ve son sayfasının ilgili mercilere teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Kâr amacı gütmeyen topluluklar da org.tr alan adı başvurusu yapabilmektedir. Ancak başvuru sırasında üç adet sivil toplum kuruluşunun ilgili topluluk için referansı bulunmak zorundadır.

9 – dr.tr için gerekli belgeler

 • Doktorlar için hazırlanmış bir alan adıdır.
 • Alan adı için doktorların Türk Tabipler Birliğine başvurması gerekmektedir.
 • Türk Tabipler Birliği, alan adı için başvuru yapan doktorlar adına gerekli başvuruyu iletmektedir.

10 – tsk.tr için gerekli belgeler

 • T.C. Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı kurumlar için hazılanmış alan adıdır.
 • Başvuru belgesi, ilgili kurumun T.C. Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilmiş resmi kağıt üzerindeki imza ve kaşe ile teslim edilmelidir.

11 – kep.tr  için gerekli belgeler

 • Kayıtlı Elektronik Posta firmaları için kullanımda olan alan adıdır.
 • Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı belgesinin Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından hazırlanması gerekmektedir.

12 – net.tr  için gerekli belgeler

 • İnternet servis sağlayıcıları, internet aracılığı hizmet veren veya vereceğini beyan eden kişi, kurum, kuruluşlar için hazırlanmış alan adıdır.
 • Hizmet vermekte olan kişi, kurum ve kuruluşlar kullanmakta olduğu adres sayfalarını belirten dilekçeyi, başvuran kişinin nufüs cüzdanı fotokopisi ile teslim etmelidir.
 • Hizmet vermek isteyen kişi, kurum ve kuruluşların hizmet vereceği alan adını ve ayrıntılarını belirten dilekçeyi, başvuran kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve taahhüt edilen sayfanın yapılmadığı takdirde alan adının silineceğini onaylayan dilekçe ile birlikte iletmelidir.

13 – gen.tr için gerekli belgeler

 • Başvuru için herhangi bir belge istenmemektedir.

14 – biz.tr için gerekli belgeler

 • Başvuru için herhangi bir belge istenmemektedir.

15 – tv.tr için gerekli belgeler 

 • Başvuru için herhangi bir belge istenmemektedir.

16 – web.tr için gerekli belgeler

 • Başvuru için herhangi bir belge istenmemektedir.

17 – info.tr için gerekli belgeler

 • Başvuru için herhangi bir belge istenmemektedir.

18 – bbs.tr için gerekli belgeler

 • Bulletin Board System hizmeti veren kurum ve kuruluşlar için açılmış alan adıdır.
 • Başvuru sırasında herhangi bir belge istenmemektedir.
 • Ancak alan adı ticareti, amaç dışı veya kötüye kullanım tespit edildiği takdirde alan adı sahibinden kimlik ve ikametgah gibi resmi belgeler ile kullanmakta olduğu BBS sistemini anlatan belgeler istenecektir

19 – tel.tr için gerekli belgeler

 • T.C. vatandaş ve kurumlarının ülke içinde kullandıkları bir telefon numarasına bağlı hazırlanabilecek olan alan adıdır.
 • Başvuru sırasında herhangi bir belge istenmemektedir.
 • Ancak alan adı ticareti, amaç dışı veya kötüye kullanım tespit edildiği takdirde ilgili telefon numarasının sahibinden, kurum ile yapılan sözleşme ve fatura gibi belgeler istenecektir.

20 – name.tr için gerekli belgeler

 • T.C. vatandaşları ve Türkiye’de ikamet etmekte olan yabancı uyruklu kişiler için hazırlanmış alan adıdır.
 • Başvuru sırasında herhangi bir belge istenmemektedir.
 • Ancak alan adı ticareti, amaç dışı veya kötüye kullanım tespit edildiği takdirde kimlik bilgileri, mesleki yeterlilik belgesi ve mirasçılık belgesi gibi belgeler istenecektir.